[Tản mạn] Thuốc thử lockdown

Thường đầu năm mọi người hay có cái danh sách những việc muốn làm. Tiếng Anh gọi là New Year’s Resolution.

Thường mọi người cũng hay than là giá mà ngày có 48 tiếng.

Bây giờ nhiều nơi đang áp dụng chỉ thị 16, hay còn gọi là lockdown. Giai đoạn này cũng nhiều hạn chế, nhưng được cái thừa thời gian. Hãy kiểm tra lại xem New Year’s Resolution của bạn có gạch được cái gì chưa? Và những việc bạn hay than là giá mà được làm khi có nhiều thời gian hơn thì có được làm không?

Nếu chưa được nhiều thì nên tự đánh giá lại bản thân, và học cách: trở nên thực tế hơn.
Các tiến bộ nhỏ, đều đặn, ổn định sẽ giúp bạn đi xa, hơn là các danh sách thiếu thực tiễn.

https://lifechange.vn/tm-thuoc-thu-lockdown/