Quân sư, Nhà thương thuyết và Tướng biên ải

Thinker, Talker, Doer

Thường thì chúng ta có thể phân loại cách tiếp cận công việc thành 3 nhóm người: Thinker (người suy nghĩ), Talker (người nói) và Doer (người làm).

Thinker – Quân sư: đây là loại người luôn nghĩ trước khi làm. Thấu đáo, có tầm nhìn, quân sư không quản lý chi li mà muốn nhìn được bức tranh tổng quan, muốn hiểu được cách mà mọi thứ vận hành và thông qua đó đạt được lợi ích lớn nhất. Công việc phù hợp với Quân sư: nhà hoạch định chiến lược.

Talker – Nhà thương thuyết: đây là loại người hoạt ngôn, giỏi thuyết phục, dùng ba tấc lưỡi đi đánh thiên hạ. Chỉ bằng kỹ năng giao tiếp họ có thể thoát ra khỏi những tình huống khó khăn một cách ngoạn mục. Với nhà thương thuyết, không có giao dịch giữa các công ty mà chỉ có mối quan hệ giữa con người với con người. Công việc phù hợp với Nhà thương thuyết: marketing, bán hàng, chốt các giao dịch, diễn thuyết…

Doer – Tướng biên ải: đây là loại người thực tế, luôn tin rằng hành động sẽ chứng tỏ tất cả. Việc gì có thể hoàn thành trong 2 phút, họ sẽ bắt tay ngay lập tức. Với tướng biên ải, sự chần chừ thật đáng khinh bỉ. Công việc phù hợp: vận hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi nhóm khi đứng riêng đều có nhược điểm rất lớn. Quân sư mà không có Tướng biên ải thì mọi quyết sách đều thất bại. Quân sư mà không có Nhà thương thuyết thì rất khó thuyết phục mọi người tuân theo các chiến lược của mình. Nhà thương thuyết khi đứng riêng lẻ chỉ là một tay buôn nước bọt.

Thực tế nếu hoạt động độc lập, có lẽ Tướng biên ải là khá nhất. Anh ta luôn có khả năng tự xoay sở và sinh tồn. Với hành động là châm ngôn sống, Tướng biên ải không ngại bất cứ thử thách nào. Nhược điểm trí mạng của anh ta là thiếu sót khả năng nhìn bức tranh lớn của Quân sư và đạt được những thoả thuận khôn ngoan của Nhà thương thuyết. Thiếu khuyết đó sẽ hạn chế thành tựu của Tướng biên ải rất nhiều.

Rất hiếm người có được năng lực của cả ba nhóm trên. Phần nhiều sẽ thuộc về một hoặc hai nhóm. Nếu năng lực của bạn quá thiên về một nhóm, nhất định phải tìm những người có năng lực của các nhóm tính cách còn lại để hợp tác bổ khuyết, hoặc tự mình phát triển thêm năng lực của các nhóm tính cách còn lại.

Tổ hợp Quân sư – Nhà thương thuyết: đây là một tổ hợp quản lý cực mạnh. Với tư duy có chiều sâu của Quân sư và năng lực truyền bá thuyết phục của Nhà thương thuyết, mọi chiến lược sáng suốt trong công ty hoặc với khách hàng sẽ được giao tiếp rõ ràng, thông minh và đầy thiện chí. Tổ hợp này sẽ cần tìm những vị Tướng biên ải làm nhân viên hoặc quản lý cấp trung để hoàn thiện mô hình.

Tổ hợp Quân sư – Tướng biên ải: đây là một tổ hợp hành động lý tưởng. Chiến lược sáng suốt được thực thi trọn vẹn. Tổ hợp này sẽ cần tìm thêm những nhà thương thuyết để làm giảm ma sát nội bộ, cân bằng các nguồn lực và điều tiết sức nóng. Các Tướng biên ải thường có xu hướng máu lửa và dễ có nhiều mâu thuẫn khi vận hành. Những Nhà thương thuyết cũng sẽ giúp đem các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tới tay khách hàng một cách hấp dẫn nhất.

Tổ hợp Nhà thương thuyết – Tướng biên ải: đây là một tổ hợp đem lại nhiều thành công ngắn hạn. Với kỹ năng bán hàng của Nhà thương thuyết và chất lượng do Tướng biên ải đem lại, lượng khách hàng sẽ bùng nổ trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên do thiếu tầm nhìn, nếu thị trường chuyển đổi, tổ hợp này có thể sẽ chậm chạp không chuyển mình kịp hoặc vì chạy theo lợi ích ngắn hạn mà không nhìn ra các cơ hội lâu dài.

Tổ hợp thành công nhất sẽ là tổ hợp có đầy đủ cả 3 nhóm trên. Đó cũng là đích đến của các doanh nghiệp hoặc của mỗi cá nhân trong quá trình hoàn thiện bản thân.

https://lifechange.vn/quan-su-nha-thuong-thuyet-va-tuong-bien-ai/