Sức sống

Điều đáng sợ nhất của cuộc đời này không phải là sự mất mát về mặt vật chất. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta đánh mất chính mình. Khi tôi nói là đánh mất chính mình, tôi muốn nói đến đánh mất thứ sức mạnh cốt lõi ẩn sâu sau mỗi tâm hồn: sức sống của mỗi con người.

Đọc tiếp “Sức sống”