Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu

Khiêm tốn là một đức hạnh vẫn hằng được ca tụng. Nhiều người nói về đức khiêm tốn nhưng ít người thực sự hiểu bản chất của đức hạnh này. Hiểu được bản chất của khiêm tốn, bạn sẽ hiểu tại sao các cụ lại có câu “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”.

Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng, khiêm nghĩa là: “Kính trọng người khác — Nhún nhường, tự cho mình là kém cỏi”. Tốn cũng có nghĩa là nhún nhường, cung thuận. Khiêm và tốn đồng nghĩa, lặp lại hai lần dường như để nhấn mạnh thêm. Đứng riêng trong tiếng Hán hai từ này vẫn có nghĩa giống như từ ghép, không có nhiều sự khác biệt.

Đọc tiếp “Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”