Cái loa

Phương là tổng giám đốc một công ty truyền thông khá có tiếng ở Hà Nội. Dịch Covid kéo dài hơn một năm rưỡi đã ảnh hưởng ghê gớm tới công ty anh. Các công ty đối tác đều ở trong trạng thái leo lét sinh tồn, chẳng còn ngân sách mà làm truyền thông. Khách hàng nào cũng xin bên anh hỗ trợ thực hiện công việc trước, rồi khi có điều kiện sẽ thanh toán công nợ sau. Nói chung, việc kinh doanh tiêu điều lắm.

Khi dịch hơi vãn được một chút, anh cũng cố mở ra những cơ hội mới. Anh tham gia hội thảo, làm diễn giả, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số. Anh cũng tổ chức các lớp học trực tuyến giúp doanh nghiệp tái hoà nhập hậu Covid. Làm nhiều nhưng không đem lại kết quả tài chính. Chủ yếu là để giúp anh “stay relevant“. Làm truyền thông, việc luôn được người ta nhớ tới là rất quan trọng, đây là một bí quyết anh luôn khắc ghi và tuân thủ tuyệt đối.

Đọc tiếp “Cái loa”