Lá số Tử Vi xấu

Phương pháp hoá giải lá số tử vi xấu

Là một người Việt Nam điển hình, tôi được tiếp xúc với văn hoá bói toán từ nhỏ. Dù xuất thân từ một gia đình cộng sản, niềm tin vào thuật chiêm bốc vẫn bằng cách nào đó len lỏi vào trong tâm trí tôi. Các cụ nói không sai, mưa dần thì thấm lâu. Ngày qua ngày phải nghe về năm tuổi, sao Thái Bạch, Tam Tai, Tứ Hành Xung… dần dần tôi cũng xác lập niềm tin phần nào với phương pháp ngắm trăng sao đoán vận hạn của tổ tiên mình.

Đã có lúc tôi tranh luận hăng say với bạn bè về sự đúng đắn của khoa Tử Vi Đẩu Số bằng toán xác suất. Tôi hùng hồn chứng minh là Tử Vi chỉ có hơn 500 ngàn lá số, trong khi dân số nước ta không thôi đã là 80 triệu (tại thời điểm tranh luận). Như vậy trung bình có khoảng 160 người Việt Nam luôn có lá số giống hệt nhau, nhưng vận mệnh họ không thể nào giống hệt nhau được. Từ đó suy ra Tử Vi là trò mê tín nhảm nhí.

Đọc tiếp “Lá số Tử Vi xấu”