Học được gì từ to-do list của Leonardo Da Vinci

Bạn có bao giờ băn khoăn các thiên tài suy nghĩ và làm việc như thế nào hay không? Hôm nay tôi được truyền cảm hứng từ to-do list của hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên người Ý Leonardo Da Vinci được Robert Krulwich dịch lại năm 2011.

Đọc tiếp “Học được gì từ to-do list của Leonardo Da Vinci”