[Tản mạn] Đọc nhiều, biết nhiều

Đọc nhiều thường là đọc một lần. Không đọc một quyển nào đủ lâu.
Biết nhiều thường là biết nông. Biết ít thì mới đủ sâu.

Người sâu sắc nếu đọc nhiều, sẽ không bàn đến những gì bản thân vẫn chưa am hiểu.
Người trí tuệ nếu biết nhiều, sẽ không dạy những gì chỉ biết qua loa.

Các cụ dạy chẳng sai, quý hồ tinh, bất quý hồ đa.