Định luật Cây Tre, mạng xã hội và Abraham Lincoln

Mấy hôm nay trên mạng xã hội phổ biến một bài chia sẻ về định luật cây tre để lý giải cho thành công của bác Phạm Nhật Vượng (tài sản tăng trưởng 1 tỷ đô sau 10 ngày) như sau:

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Đọc tiếp “Định luật Cây Tre, mạng xã hội và Abraham Lincoln”