Sự nguy hiểm của chiến thắng

Trong một công cuộc trường kỳ kháng chiến, những chiến thắng (nhỏ) luôn là những phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Đây cũng là những điểm dừng tạm thời cho phép chúng ta nghỉ ngơi đôi chút, sạc thêm năng lượng trước khi quay trở lại với cuộc chiến. Thế nhưng sẽ là rất tai hại nếu như chúng ta ngủ quên trên những chiến thắng này. Sau đây là một vài trường hợp ngủ quên phổ biến:

Đọc tiếp “Sự nguy hiểm của chiến thắng”