Đức hạnh kham nhẫn

đức hạnh kham nhẫn

Tôi đã từng viết về sự khiêm tốn và kết luận rằng khiêm tốn là một thành quả của trí tuệ. Khi đã có tuệ giác về sự nhỏ bé của bản thân và có trải nghiệm với những người giỏi thật sự, bạn sẽ hình thành được tính khiêm tốn một cách thật tự nhiên. Ngẫm lại có được khiêm tốn không quá khó, cần nhất là đủ va chạm và kinh nghiệm sống.

Hạnh kham nhẫn thì không hoàn toàn giống như vậy. Kham nhẫn (khānti) nghĩa là sự nhẫn nại, nhẫn chịu, chịu đựng. Xét ở một khía cạnh, kham nhẫn cũng là một sản phẩm của trí tuệ. Nếu bạn đủ thông thái và hiểu trọn vẹn lợi ích của kham nhẫn, bạn sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn trên con đường xây dựng đức hạnh này.

Đọc tiếp “Đức hạnh kham nhẫn”