Giáo dục – đừng dối trá!

Gần như ai trong cuộc đời cũng phải làm thầy một lần, nếu không phải với đồng nghiệp (mới vào) thì cũng là với con cháu trong nhà. Vì vậy giáo dục đào tạo là một kỹ năng thiết yếu cần trau dồi với mọi cá nhân, tổ chức, chứ không phải chỉ riêng các thầy cô. Trong phạm trù bài viết, tôi sẽ chia sẻ về thái độ tiếp cận giáo dục trung thực cũng như hướng đi cho các nhà giáo dục trong nước.

Đọc tiếp “Giáo dục – đừng dối trá!”