Thân giáo – lấy mình làm ví dụ để dạy người

Người khi đi dạy dỗ giáo huấn người khác thường phân làm hai nhóm: một nhóm nói ra rả mà không ai nghe và làm theo, và nhóm còn lại dù không nói nhiều nhưng luôn được người khác tôn trọng và lắng nghe. Để có sức ảnh hưởng như nhóm sau, người thầy cần lấy bản thân mình làm tấm gương để dạy người khác. Người xưa gọi như vậy là thân giáo.

Vậy làm sao để thực hiện thân giáo?

Đọc tiếp “Thân giáo – lấy mình làm ví dụ để dạy người”