Chánh niệm tỉnh giác – sự hiện hữu có ý thức

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một bài viết về Thiền, là một phép thực hành rèn luyện tâm tôi theo đuổi được một thời gian. Hy vọng chia sẻ của tôi sẽ giúp ích cho các bạn mới học Thiền hoặc đang muốn tìm hiểu về Thiền.

Với những ai học Phật, chánh niệm tỉnh giác là một thuật ngữ rất quen thuộc, được lặp đi lặp lại trong các bài kinh Phật Giáo. Ví dụ như trích đoạn tiêu biểu sau đây trong Trung Bộ Kinh (107):

Hãy đến Tỳ-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác.

MN 107, Kinh Ganaka Moggallana

Vậy chánh niệm tỉnh giác là gì?

Đọc tiếp “Chánh niệm tỉnh giác – sự hiện hữu có ý thức”

Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Rất nhiều người nói về sự hạnh phúc của cuộc sống nhưng rất ít người thực sự hiểu được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc không phải là đích đến. Chẳng có đích đến tuyệt đối nào cho chúng ta cả, ngoại trừ một nấm mồ lạnh lẽo. Khi bạn hiểu chúng ta chỉ có một cái đích đến duy nhất là cái chết, bạn mới hiểu được hạnh phúc chân chính nhất của sự sống.

Đọc tiếp “Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc”