Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào một buổi tối

“Hôm nay lớp mình sẽ tả cảnh sinh hoạt gia đình em buổi tối nhé. Các em miêu tả ngắn gọn, sinh động, làm nổi bật lên khung cảnh đầm ấm, yên vui của gia đình mình là được rồi.”

Một cánh tay giơ lên. Thằng Nam béo hăm hở xin có ý kiến.

“Mời em Nam.”

“Thưa cô, thế mình tả thật hay tả giả vờ ạ?”

Đọc tiếp “Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào một buổi tối”