Tầm quan trọng của việc thực hành

Tôi đã đề cập tới 3 phương pháp học của đạo phật là Văn – Tư – Tu. Trong bài viết này tôi sẽ tập trong vào yếu tố cuối Tu hay là sự thực hành. Nếu đọc và chiêm nghiệm là 2 yếu tố quan trọng và mang tính định hướng, thì sự thực hành sẽ chiếm 80% khối lượng công việc và đem lại sự hiểu biết sâu sắc và rõ ràng.

Trong cuốn sách “Ngọc Sáng Trong Hoa Sen” của John Blofeld, có một câu nói rất đáng nhớ của cư sỹ Tạ Hải, cũng nhờ câu nói này mà tác giả (John) giác ngộ ra tầm quan trọng của việc thực hành và bỏ bớt việc học từ chương sách vở.

Đọc tiếp “Tầm quan trọng của việc thực hành”

Văn – Tư – Tu. Phương pháp học của đạo Phật

Xu hướng đọc sách đang dần quay trở lại với chúng ta. Sau một thời gian dài sống trong thế giới số 0 và 1, dường như loài người cũng trở nên mệt mỏi và tìm lại bầu bạn với trang sách giấy, vừa để tìm lại khoảng không tĩnh lặng vừa để học thêm kiến thức mới.

Đọc tiếp “Văn – Tư – Tu. Phương pháp học của đạo Phật”