Midnight Diner – Quán ăn đêm

midnight diner

Mấy bữa nay tôi bị lây sốt siêu vi, nên ốm không đi đâu được, cũng là lần hiếm hoi mà tôi quyết định nghỉ hẳn vài ngày cho lại sức. Bậy bạ thế nào tôi lại cài lại Netflix. Ban đầu chỉ tính xem ít phim hài cho đỡ nhức đầu, cuối cùng tôi lại bập vào một bộ phim series của Nhật với cái tên: “Midnight Diner”, dịch ra tiếng Việt là “Quán ăn đêm”.

Đọc tiếp “Midnight Diner – Quán ăn đêm”