Đàn ông vào bếp

khi đàn ông vào bếp nấu ăn

Giả như chúng ta tin là có kiếp sau, nghĩa là sau khi thân xác này tan biến thì tâm thức sẽ có thể bảo lưu một phần và tiến nhập vào một thân xác mới. Và bạn được chọn đem theo một vài kỹ năng của kiếp này, bạn sẽ đem theo kỹ năng nào?

Bạn thấy câu hỏi cũng khá thú vị phải không? Một trong những lựa chọn không phải suy nghĩ của tôi sẽ là nấu ăn.

Đọc tiếp “Đàn ông vào bếp”