Trò chơi Pop Its

Bạn có nhớ hồi bé (hay ngay cả bây giờ) chúng ta hay lấy cái màng quấn bong bóng để vận chuyển đồ dễ vỡ ra bấm lách tách cho vui không? Ban đầu chỉ lỡ bấm một cái, rồi thành ra ngồi bấm say mê nửa tiếng đồng hồ. Pop Its là trò chơi bấm bóng nhưng được làm từ cao su, và bóng sẽ không vỡ. Bạn bấm hết rồi lật ngược mặt kia, bấm lại từ đầu. Bạn có thể bấm mãi, bấm mãi. Bấm tới chán thì thôi.

Pop Its bắt đầu viral (phát tán rộng rãi) từ trong dịch Covid, đặc biệt thông qua mạng xã hội TikTok. Trong năm 2019, FoxMind – công ty đầu tiên tạo ra Pop Its – đã bán được 700.000 sản phẩm. Trong giai đoạn 2020-2021, FoxMind bán được 7 triệu sản phẩm, thành công được David Capon, chủ tịch của FoxMind, ví như một vụ nổ hạt nhân.

Đọc tiếp “Trò chơi Pop Its”