Hãy inspire, đừng motivate

Trong các yêu cầu tuyển dụng, thường có một tiêu chí với các ứng viên là: có khả năng motivate các đồng nghiệp. Motivate và inspire là hai danh từ hay bị dùng lẫn lộn, trên thực tế dù cùng một mục đích là tác động để một người khác trở nên tốt hơn, hai danh từ này khác nhau về mặt bản chất.

Đọc tiếp “Hãy inspire, đừng motivate”