Nhìn nhận đúng về chăm sóc khách hàng

trung tâm chăm sóc khách hàng - customer service center

Hầu hết các doanh nghiệp lớn và nhỏ chưa nhìn nhận đúng vai trò của trung tâm (hay bộ phận) chăm sóc khách hàng. Họ tìm cách tối ưu hóa nó. Nghĩa là giảm thiểu chi phí, bằng cách thuê nhân công giá rẻ, thậm chí outsource (thuê ngoài) công đoạn này.

Vì họ nhận định nó là một cost center, một trung tâm chỉ tiêu tiền mà không sinh ra doanh thu / lợi nhuận.

Đọc tiếp “Nhìn nhận đúng về chăm sóc khách hàng”