[Tản mạn] Ngăn nắp, bừa bãi

Người mà không thể ngăn nắp với những thứ xung quanh mình như chăn màn giường chiếu, thì không thể ngăn nắp với cuộc sống. Hoặc là họ không có khả năng sắp xếp, hoặc là tiêu chuẩn về sự chỉn chu của họ hơi thấp.

Đã không thể ngăn nắp với việc cá nhân, thì sẽ không thể ngăn nắp với việc chung. Và càng không thể quản lý. Đã không ngăn nắp, mà lại thích quản lý người khác, thì chắc chắn sẽ thất bại.

Người quá dễ tính không nên cho chịu trách nhiệm. Họ sẽ thỏa hiệp ở rất nhiều điểm.
Người quá khó tính không nên cho làm việc quá lớn. Họ sẽ đắm vào chi tiết nhỏ quá nhanh. Người dễ tính thì không nhìn thấy người khác khó tính. Người nào hay chê người khác khó tính, thực ra là người hay phán xét.