Nguyên tắc 5 giây

 Tôi cũng như bạn đều là nạn nhân của sự trì hoãn. Dù là những người kiên định nhất, cũng phải trì hoãn ở những thời điểm nhất định khi đối mặt với những công việc khó khăn.

Những việc đòi hỏi sự tập trung, những việc khối lượng lớn lặp đi lặp lại, hay những việc khó giải quyết luôn ngốn nhiều thời gian, tâm trí và sức lực. Thật tự nhiên làm sao, chúng ta sẽ tìm mọi cách, dù muốn hay không, để làm chúng sau cùng.

Mel Robbins đã viết một quyển sách khá thú vị: “The 5 Second Rule” nhằm giới thiệu một phương pháp tối giản để vượt qua sự trì hoãn: quyết định trong 5 giây.

Đọc tiếp “Nguyên tắc 5 giây”

Vượt qua sự trì hoãn

Sự trì hoãn là một kẻ thù đáng sợ của năng suất. Những người thành công là những người biết vượt qua sự trì hoãn.

Trong thời đại mạng xã hội và các công cụ truyền thông tràn ngập, khả năng tập trung và hoàn thành các công việc khó thực sự rất đáng quý, và không dễ đạt được. Đọc tiếp “Vượt qua sự trì hoãn”