Kỷ luật

Chia sẻ:

Năm tôi 20 tuổi, tôi phát hiện ra có hai loại tự do: tự do thức khuya, và tự do dậy sớm. Loại tự do thứ nhất nổi loạn, bộc phát và ngẫu hứng. Loại tự do thứ hai trưởng thành, già dặn và lành mạnh. Thứ tự do do kỷ luật đem lại.

Kỷ luật thật ra chính là một loại tự do – nếu như chúng ta hiểu sâu sắc bản chất của kỷ luật.

Những người ăn uống kỷ luật sẽ có tự do trong sức khoẻ: làm được nhiều hơn, đi được xa hơn, vì cơ thể cho phép.

Nhưng người chi tiêu kỷ luật sẽ có tự do trong tài chính: mua được những gì mình mong muốn, nghỉ hưu sớm, vì có nhiều tiền tiết kiệm hơn.

Kỷ luật chính là biểu hiện cao nhất của lòng tự trọng – sự tự yêu quý bản thân. Độ này ở trên mạng xã hội, ai cũng hô khẩu hiệu “phải biết yêu quý bản thân”. Nhưng chẳng mấy người hiểu thật sự như thế nào là yêu quý bản thân.

Yêu quý bản thân chân chính là làm những gì tốt đẹp nhất cho chính mình. Đó chính là hãy sống một nếp sống kỷ luật.

Nhưng tất nhiên, tôi luôn tin vào sự chừng mực:

“Everything in moderation, including moderation”
“Tất cả mọi thứ đều nên chừng mực, kể cả sự chừng mực”

Khi có thể, hãy hưởng thụ một chút tự do mà sự vô kỷ luật đem lại.
Để cho đời thêm chút hương sắc.
Để chúng ta lại được sống lại nhưng giây phút nông nổi.

Vì cuộc đời ngắn lắm bạn ạ 🙂

Chia sẻ: